หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังเมือง
นายอุดร นกทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
ศาสนสถานในตำบล
วังเมือง
สาธารณสุขในตำบล
วังเมือง
การศึกษาในตำบล
วังเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังเมือง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเที่ยว
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ตัวชี้วัด
 
จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการฟื้นฟูคงอยู่
ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
 
เป้าหมาย
 
อบต.วังเมือง จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ
ประชาชนในเขต อบต.มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับ อบต.เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์
จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80
จำนวนครัวเรือนในตำบลวังเมืองสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ครัวเรือนต่อปี
อบต.วังเมือง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60
 
 
กลยุทธ์
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-9840
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10