หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวปริษา จันทร์ศร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
โทร : 0819536259


นางสาวภูษชา พวงรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบเอกวิทยา สุวาท
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0918385676


นางศิวกร มาแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0918385676


นายชัยณรงค์ พรรณะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0918385676