หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวปริษา จันทร์ศร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง


นายเกษม ฟักพันธุ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอารีรัตน์ พรมชาติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางศิวกร มาแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


---ว่าง---
ผู้อำนวยการกองช่าง