หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวปริษา จันทร์ศร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง


---ว่าง---
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


---ว่าง---
หัวหน้าสำนักปลัด
อยู่ระหว่าง กสถ. ดำเนินการสรรหา


นางศิวกร มาแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


---ว่าง---
ผู้อำนวยการกองช่าง
อยู่ระหว่าง กสถ. ดำเนินการสรรหา


----ว่าง-----
หน่วยตรวจสอบภายใน
อยู่ระหว่างการสรรหา