หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)