หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปีภาษี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์ใสสะอาด [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 3/2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2