หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่ง มอบอำนาจของปลัด อบต. ให้ รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 299  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 183  
 
คำสั่งแต่งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)