หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังเมือง
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลวังเมือง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
นางสาวปริษา จันทร์ศร
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลวังเมือง
ศาสนสถานในตำบล
วังเมือง
สาธารณสุขในตำบล
วังเมือง
การศึกษาในตำบล
วังเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังเมือง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอลาดยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,813 ไร่
 
 
จำนวนประชากรในเขตพื้นที่ตำบลวังเมือง มีทั้งสิ้น      2,826      คน
  ชาย       1,358      คน คิดเป็นร้อยละ   48.05
  หญิง     1,468     คน คิดเป็นร้อยละ   51.95
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      1,052    ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย           99.16       คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
          ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นผิวดินเป็นดินจืดและดินปนดินทราย พื้นที่ไม่อุ้มน้ำผิวดินได้
 
 
 
          ตำบลวังเมืองประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมในด้านการทำนา ทำไร่ ทำสวน 16,821 ไร่คิดเป็นร้อยละ 94 ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล มีการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีก เช่น สุกร โค เป็ด และไก่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1 บ้านวังตาทอง 95 120 215 85  
2 บ้านดอนม่วง 118 118 236 104
  3 บ้านดอนพลอง 224 281 505 211  
4 บ้านหนองไผ่ 197 223 420 187
  5 บ้านท่าแค 30 33 63 22  
6 บ้านท่ากกแดง 129 118 247 76
  7 บ้านหนองมะละกอ 155 164 319 109  
8 บ้านหนองขาม 166 159 325 101
  9 บ้านวังเมือง 184 185 369 119  
10 บ้านหนองขอน 60 67 127 38
 
    รวม 1,358 1,468 2,826 1,052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6259
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10